Buk (Fagus L.) – znanych jest około gatunków drzew z rodziny bukowatych. Występują one głównie w strefie umiarkowanej na półkuli północnej. W Polsce występuje w stanie naturalnym tylko buk zwyczajny i często można go spotkać przy drogach na terenach podgórskich i na Pomorzu. Uprawianych jest kilka gatunków obcych i liczne odmiany ozdobne buka zwyczajnego ... Więcej »

Olcha, Olsza (Alnus Mill.) – to rodzaj drzewa z rodziny brzozowate z rzędu bukowców. Pospolite drzewo europejskie strefy klimatu umiarkowanego. Olchy mają brodawki korzeniowe, w których żyją promieniowce z rodzaju Actinomycetes, mające zdolność asymilowania wolnego (atmosferycznego) azotu.
W Polsce olcha rośnie na terenie całego kraju od morza po góry. W naszym kraju występuje w ... Więcej »

Dąb (Quercus L.) – rodzaj drzew, rzadziej wysokich krzewów, zaliczony do rodziny bukowatych (Fagaceae Dumort.). Należy do niego ok. 200 gatunków występujących prawie wyłącznie w strefie umiarkowanej półkuli północnej oraz w wyższych partiach gór strefy tropikalnej. Najdalej na południe występują na Wyspach Sundajskich. Gatunkiem typowym jest ... Więcej »

Sosna (Pinus L. 1753) – rodzaj roślin z rodziny sosnowatych (Pinaceae Lindl.) obejmujący niemal 115 gatunków drzew i krzewów. Występują przeważnie w strefie klimatu umiarkowanego półkuli północnej, choć niektóre gatunki rosną również w strefach cieplejszych (tu jednak zwykle w górach). W Ameryce Środkowej najdalej na południe sięgają do Gwatemali, Salwadoru ... Więcej »

Wyszukaj